Het PlastiCity netwerk

PlastiCity volgt een viervoudig helix co-creatie proces waarbij industrie, overheid, onderzoek en burgers betrokken zijn. Ons netwerk brengt daarom een divers scala aan stedelijke en academische vaardigheden, expertise en benaderingen en verschillende nationale en lokale systemen samen die helpen bij het identificeren van best practices. Het zal er ook voor zorgen dat we een repliceerbaar model kunnen ontwikkelen dat relevant is voor andere stedelijke omgevingen in de regio. In het algemeen is de grensoverschrijdende samenwerking ook nodig om de kritische massa voor de toepassing van circulaire economische oplossingen op grote geografische schaal te vergroten. 

Het project omvat 4 specifieke casestudy steden die elk hun unieke achtergrond hebben en elk specifieke aspecten van de PlastiCity strategie laten zien:

Den Haag

Deze stad heeft overheidsinstellingen, hotels, conferentiecentra, enz. De casestudy zal zich toespitsen op de oprichting van een creatieve gemeenschap.

Gent

Gent heeft veel studenten, toeristen, een groot industriegebied en de grensoverschrijdende Noordzeehaven. De case zal zich richten op het bouwen, demonstreren en implementeren van hele waardeketens en het vinden van eindmarkten voor verschillende brokken kunststof binnen technische beperkingen/kansen. Specifieke aandacht zal ook gaan naar foiliemateriaal en potentieel voor omgekeerde logistiek.

Douai

Douai Een sterk ontwikkeld commercieel en industrieel gebied en zal zich richten op de wisselwerking tussen bronscheiding en typische industriële scheidingssystemen om te zien welke brokken door welke bronscheidingsscenario's worden geproduceerd.

Southend-on-Sea

Southend-on-Sea heeft een lange kustlijn en veel toeristische/recreatieve activiteiten. De stad richt zich op het sensibiliseren van de actoren en het opbouwen van netwerken aangezien de ruimte voor industriële activiteit beperkt is.
Stad Gent
Universiteit Gent
Universiteit van Portsmouth
Southend-on-Sea Borough Council
Den Haag
Van Werven
TEAM2
ARMINES
Metabolic
DPL GROEP
GRCT
Theys Recyclage
WeLOOP
 • Stad Gent
 • Universiteit Gent
 • Universiteit van Portsmouth
 • Southend-on-Sea Borough Council
 • Den Haag
 • Van Werven
 • Team2
 • ARMINES
 • Metabolic
 • DPL Group
 • GRCT
 • Theys Recyclage
 • WeLOOP

Stad Gent

De stad Gent, de 2de grootste stad van België, die de 2de belangrijkste Belgische zeehaven herbergt, stimuleert duurzaamheid als één van haar kernwaarden in haar mission statement. Hoewel de vuilnisophaling en het afvalbeheer volledig onder de bevoegdheid van een intercommunale voor nutsvoorzieningen (IVAGO) valt, onderneemt de Stad heel wat bijkomende acties, zoals: de creatie van duurzame bedrijventerreinen, energiecoaching voor KMO's, het stimuleren van herstellingscafés, sensibiliseringsacties voor de burger, enz. Bovendien promoot Gent actief zijn onderzoekscentra en speerpuntindustrieën. Met name het recent gelanceerde "Cleantech Cluster Gentse Regio", met een sterke focus op het gebruik van afvalstromen als grondstof, is van groot belang voor dit project.

> Bezoek de website van de stad Gent

1

De UGent-partners maken deel uit van de 'Plastics 2 resource'-pijplijn van het CAPTURE-initiatief voor de recuperatie van hulpbronnen. De partners hebben expertise in het duurzaam ontwerp van chemische productieketens met een focus op de zuivering van componenten uit complexe stromen zoals kunststofafval, de scheiding van onzuiverheden uit kunststofafvalstromen, de verwerking van thermoplastische polymeren (inclusief gemengde en gerecycleerde kunststoffen), de mechanische recyclage van kunststoffen en de levenscyclus en de op thermodynamica gebaseerde duurzaamheidsanalyse op proces-, fabrieks- en cradle-to-gate-niveau.

> Bezoek de website van de Universiteit Gent

Universiteit van Portsmouth

De Universiteit van Portsmouth (UoP) is een onderzoeksactieve universiteit in het Verenigd Koninkrijk. Het interdisciplinaire Cluster for Sustainable Cities werkt aan nieuwe concepten voor efficiënt gebruik van hulpbronnen en stedelijke veerkracht. Het Cluster werkt nauw samen met het bedrijfsleven en de overheid op alle faculteiten en brengt expertise samen op het gebied van techniek, stedenbouw, technologie, natuur- en sociale wetenschappen, architectuur, geografie en duurzaamheid. Belangrijke thema's zijn onder meer veerkrachtige gemeenschappen, slim stadsleven en de integratie van koolstofarme technologieën. In het laatste Research Excellence Framework werd meer dan 60% van het ingediende onderzoek beoordeeld als 'wereldwijd toonaangevend en internationaal uitmuntend'. De impact van het onderzoek werd beoordeeld als 'uitstekend en zeer aanzienlijk in termen van zowel het bereik als het belang ervan'.

> Bezoek de website van de Universiteit van Portsmouth

1

Het afvalteam van Southend-on-Sea Borough Council heeft uitgebreide ervaring in het afvalbeheer en de straatreiniging, variërend van inkoop- en contractbeheer tot de levering van gedragsveranderings- en communicatieprogramma's, het ontwerp en de levering van hoogwaardige recyclinginzamelingsprogramma's en de levering van gefinancierde projecten op tijd en binnen het budget. We werken aan het nauwlettend monitoren van prestatiedoelstellingen en indicatoren, waaronder recyclingpercentages en reinigingsnormen. Beleid en strategieën die het werk van het team ondersteunen zijn onder andere Southend's Waste Management Strategy 2004-2020 (wordt bijgewerkt), Essex & Southend Waste Local Plan, Defra's Waste Strategy for England 2007 (en de daaropvolgende Government Review of Waste Policy in England 2011 en National Waste Management Plan 2013).

> Bezoek de website van Southend-on-Sea Boough Council

Den haag

Den Haag heeft een sterke reputatie en staat bekend als een internationale Stad van Vrede en Rechtvaardigheid. De bijzondere status trekt veel regeringsleiders, internationale organisaties en kennisinstellingen aan. Kunststoffen zijn van vitaal belang voor het functioneren van onze economie en worden gebruikt in alles, van elektronica en medische apparatuur tot verpakkingen. Den Haag telt meer dan 260.000 huishoudens en bijna 59.000 bedrijven. Alleen al het huisvuil kan tot 600.000 kg per dag bergen en bevat ook veel kunststofafval. De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de inzameling van het huisvuil. Er lopen diverse projecten en programma's om het aantal afvalstromen beter te scheiden. Verder zijn er in de stad (en op zee) verschillende initiatieven, zoals The Ocean Cleanup om de wereldzeeën te ontdoen van plastic.

> Bezoek de website van Den Haag

1

Van Werven is een kunststofvernieuwer uit Nederland die een unieke behandeling en proces voor post-consument kunststoffen heeft ontwikkeld, dat wordt gevolgd in haar vestigingen in Nederland, Engeland, België, Zweden, Ierland en Polen. 99% van de kunststoffen die Van Werven verwerkt, wordt hergebruikt in hoogwaardige producten. Van Werven heeft in de EU een productie van meer dan 120.000 ton per jaar aan nieuwe hoogwaardige kunststofmalingen of -poeders. De Belgische divisie van Van Werven neemt deel aan het project.

> Bezoek de website van Van Werven

1

TEAM2 is, als pôle de compétitivité, gespecialiseerd in het helpen van bedrijven en gebieden bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor recycling en circulaire economie door middel van gezamenlijke innovatie. Wij leveren hulp in 4 sectoren : mineralen, kunststoffen en composieten, zeldzame aardmetalen en strategische metalen, innovatieve apparatuur voor recycling.

> Bezoek de website van Team2

1

ARMINES is een particuliere organisatie zonder winstoogmerk voor onderzoek en technologie (RTO), die in 1967 werd gefinancierd en die gemeenschappelijke onderzoekscentra heeft met het Institut Mines-Telecom. De afdeling Polymeertechnologie en Composieten & Werktuigbouwkunde (DPTCIM) van IMT Lille Douai is een gezamenlijke onderzoekseenheid die wordt beheerd door ARMINES en haar partner-engineeringsschool IMT Lille Douai. DTPCIM is een multidisciplinaire afdeling met fundamentele en industriegerichte onderzoeksactiviteiten, over de optimalisatie/vormgeving van polymeren en composieten, en hun gebruikseigenschappen voor verschillende toepassingen. Naast de wetenschappelijke en technische expertise van zijn personeel steunt DTPCIM op een technologisch platform dat ongeëvenaard is in Frankrijk en dat state-of-the-art technologieën voor de verwerking van polymeren op industriële schaal samenbrengt.

> Bezoek de website van ARMINES

1

Metabolic heeft voornamelijk gewerkt met kunststoffen op elk niveau (van gemeenschapsinitiatieven, tot steden en regio's, tot het bedrijfsniveau), in verschillende producten, van textiel tot agrarisch plastic en consumptiegoederen, en in de hele toeleveringsketen, van grondstoffen tot afvalbeheer en recycling. Ik denk dat dit ons een unieke kans biedt om ons systeemperspectief in te brengen.

> Bezoek de website van Metabolic

1

DPL GROUP heeft een ervaring van bijna 40 jaar in het recyclen van kunststofafval (vooral folieverpakkingen). Ons bedrijf is altijd gepassioneerd om optimale manieren te vinden om gecompliceerde afvalstromen meer waarde te geven. We zijn ons bewust van de recyclagemoeilijkheden met betrekking tot post-consument en meerlagige verpakkingen. Ons doel is om oplossingen te vinden om die gecompliceerde meerlaagse afvalstoffen te recyclen tot waardevolle grondstoffen die geschikt zijn voor de productie van hoogwaardige ned-producten in de kunststofindustrie in plaats van verbranding.

> Bezoek de website van de Groep DPL

GRCT

Als afvalverwerkingsbedrijf heeft GRCT sinds 2009 competenties en ervaring ontwikkeld op de volgende gebieden:

- Selectieve inzameling van afvalfracties, waaronder kunststoffen

- Logistieke organisatie van de inzameling van industrieel afval

- Logistieke organisatie van in- en uitstroom

- Selectie en sortering van recycleerbare afvalfracties

- Structurele partnerschappen met relevante verwerkers

- Relevante connecties op het gebied van afvalbeheer

> Bezoek de website van GRCT

Theys Recyclage

Theys Recyclage is gespecialiseerd in het sorteren, voorbereiden en behandelen van niet-gevaarlijke afvalstromen. Theys Recyclage heeft expertise op het gebied van inzameling en afvalverwerking in het Douai-gebied en richt zich steeds meer op kunststoffen.

> Bezoek de website van Theys Recyclage

1

WeLOOP ondersteunt verschillende actoren, waaronder bedrijven, beleidsmakers en instellingen bij het beoordelen, begrijpen, verbeteren en communiceren van hun product-, proces-, diensten- en organisatieduurzaamheidsprestaties. WeLOOP heeft expertise in milieu-, sociale en economische levenscyclusanalyse van producten, diensten, processen en organisaties.

WeLOOP begeleidt actoren ook bij het bepalen van hun strategie, het ontwikkelen van hun actieplannen, en het implementeren van de duurzaamheid in hun organisatie.

> Bezoek de website van WeLOOP

Wilt u deel uitmaken van ons netwerk?

Maak kennis met het PlastiCity team

PlastiCity wil u op de hoogte houden van alle projectnieuws, resultaten en activiteiten.