De stedelijke waterboom als voorbeeld van hoe de stad Gent gerecycleerde kunststoffen kan integreren in haar weg naar klimaatneutraliteit.

De stad Gent omarmt circulariteit met projecten zoals de Circuit Circulair wedstrijd, Gent Flipt, Circular Kickstart, Capture etc.Om een vlotte overgang naar een meer circulaire samenleving mogelijk te maken kun je niet om kunststoffen heen. En dat is precies de kernuitdaging in het INTERREG PlastiCity project: we onderzoeken hoe we kunnen

PlastiCity handboek met richtlijnen voor lokale overheden

We hebben een PlastiCity-handboek ontwikkeld om lokale of regionale overheidsorganisaties aanbevelingen te geven voor het opzetten van een gemeenschap van belanghebbenden voor het opbouwen van nieuwe waardeketens en business cases voor post-consument niethuishoudelijk plastic afval - de zogenaamde 'verloren kunststoffen' - in stedelijke omgevingen. Stedelijke omgevingen zijn belangrijke

PlastiCity Pledge gelanceerd in Southend-on-Sea, UK

Er is een nieuwe PlastiCity belofte aangekondigd om het recyclinginitiatief in de hele stad voort te zetten en organisaties in Southend worden uitgenodigd om mee te doen. De PlastiCity belofte is ontworpen om gemakkelijk en snel organisaties te begeleiden om duurzamer te worden, klaar voor toekomstige regelgeving, en om de plasticrecycling in Southend's scholen en

Wrap-up van PlastiCity in Gent op 8 december

We sluiten het PlastiCity project eind dit jaar af en nodigen u uit voor een presentatie van de projectresultaten. Gedurende de looptijd van het project hebben we veel onderzoek gedaan naar gedrag, logistieke uitdagingen, samenstelling van post-consument niet-huishoudelijk plastic afval, het opzetten van een stedelijk plastic platform, ... . [...]

Kunststof industrieel afval van SOGO wordt waardevolle grondstof: veelbelovende resultaten van de proefverzameling

De definitieve testinzameling werd uitgevoerd in het voorjaar van 2022 gedurende een periode van zes weken en concentreerde zich op het winkelgebied ten zuiden van Gent (SOHO) en omvatte voornamelijk detailhandel en horeca. Voor de definitieve testinzameling werd een systeem met 2 zakken gebruikt: transparante folies zonder etiketten en rigids. - Bij het bekijken van de hoeveelheid
  • 1
  • 2