De stedelijke waterboom als voorbeeld van hoe de stad Gent gerecycleerde kunststoffen kan integreren in haar weg naar klimaatneutraliteit.

De stad Gent omarmt circulariteit met projecten zoals de Circuit Circulair wedstrijd, Gent Flipt, Circular Kickstart, Capture etc.Om een vlotte overgang naar een meer circulaire samenleving mogelijk te maken kun je niet om kunststoffen heen. En dat is precies de kernuitdaging in het INTERREG PlastiCity project: we onderzoeken hoe we kunnen

PlastiCity handboek met richtlijnen voor lokale overheden

We hebben een PlastiCity-handboek ontwikkeld om lokale of regionale overheidsorganisaties aanbevelingen te geven voor het opzetten van een gemeenschap van belanghebbenden voor het opbouwen van nieuwe waardeketens en business cases voor post-consument niethuishoudelijk plastic afval - de zogenaamde 'verloren kunststoffen' - in stedelijke omgevingen. Stedelijke omgevingen zijn belangrijke